Definiční znaky profesionální ligy z pohledu antidopingových předpisů

Co dělá profesionální ligu profesionální ligou a jaké jsou její definiční znaky? Přesně tím jsme se zabývali v rámci odborného článku pro portál www.epravo.cz, a to ve světle nedávného rozhodnutí Národního rozhodčího soudu pro sport zřízeného při Národní sportovní agentuře. Ten posoudil tuto v praxi dosud nevyřešenou otázku v kontextu antidopingových předpisů a smetl tak ze stolu dosavadní nejistotu sportovců i sportovních klubů nejen v hokejovém prostředí. Jedná se o převratné rozhodnutí, jež může být vodítkem pro další země spadající pod Světovou antidopingovou agenturu.

Celý článek včetně vymezení definičních znaků profesionální ligy můžete nalézt pod následujícím odkazem: https://www.epravo.cz/top/clanky/definicni-znaky-profesionalni-ligy-z-pohledu-antidopingovych-predpisu-117518.html