Energetický Holding Malina s miliardovými závazky je v úpadku

Naše advokátní kancelář převzala právní zastoupení klienta poškozeného Energetickým Holdingem Malina a.s., který se dostal do úpadku. Po uzavření smlouvy a montáži solárních panelů na střechu rodinného domu klienta již dlužník nedokončil instalaci technologie fotovoltaiky a k zapojení a zprovoznění panelů tak nedošlo. Klient má střechu rodinného domu provrtanou a osazenou nefunkčními solárními panely, pohledávku za insolventní společností a vyřešení v nedohlednu. Podle insolvenčního návrhu dlužník eviduje závazky za cca 1,4 miliardy Kč, obdobně poškozených tak mohou být až tisíce. Lhůta pro podávání přihlášek do insolvenčního řízení končí 12. července 2023.